Futbola Parks Academy

Sporta stunda - FUTBOLS

Izmantojot skolēnu brīvlaika nedēļu Futbola Parks Academy audzēkņi iesaistījās LSPA 2.kursa studentu vadītajās nodarbībās.Studentu uzdevums bija novadīt sporta stundu skolā ar futbola ievirzi.

Studentiem bija iespēja praktiski pielietot apgūtās zināšanas saistībā ar sporta stundu, tā saturu un organizēšanu, pielietojot vingrinājumu kopumus atbilstoši vecumposmiem.

Savukārt, audzēkņiem bija iespēja piedalīties radošās, treniņam nestandarta praktiskajās nodarbībās 

Kopīgojiet šo lapu

Sekojiet mums arī sociālājos tīklos