FUTBOLA PARKS ACADEMY

"Biedrība Futbola Parks Academy (turpmāk – Parks) dibināta 2019.gada 15.janvārī. Pirmsākumi meklējami 2016.gada februārī, kad Juglas un Āgenskalna pusē tika uzņemti pirmie tās audzēkņi. Tās dibinātājs Kristaps Slaidiņš ir uzstādījis mērķi izveidot kvalitatīvu futbola akadēmiju Latvijas apstākļiem, palīdzot audzēkņiem augt un attīstīties Latvijā, vienlaikus popularizējot Latvijas Republikas futbola sistēmu."

MISIJA

Mūsu lielākais izaicinājums ir, izmantojot draudzīgu treniņu metodiku, kur treneru prasības ir samērīgas pret audzēkņu spējām, dot iespēju katram audzēknim pavērt durvis labākai nākotnei.
Veidot pozitīvu un saistošu mācību vidi, kas balstās uz atbildības, cieņas, profesionālas pieejas vērtībām, kurā izaicinājums tiek dots audzēkņiem izprast spēli, pieņemt lieliskus lēmumus un būt labākam cilvēkam. Veicināt aizraušanos, uzvarētāja mentalitāti un mīlestību pret spēli. Labs sportists izceļas visos dzīves aspektos!
Tas nozīmē, ka mums ir svarīga:
• patiesa izpratne par dzīves pamatvērtībām;
• audzēkņu, vecāku un treneru cieņpilnas un atbalstošas savstarpējās attiecības;
• uz mērķu un rezultātu sasniegšanu orientētas personības attīstīšana.

Tajā pašā laikā mēs neaizmirstam, ka smiekli ir dāvana cilvēcei, kas palīdz tikt galā ar ikdienas rūpēm un ļauj justies labāk, tāpēc mēs rūpējamies, lai tos mūsu Parkā dzirdētu bieži. 

Kļūt par labāko jaunatnes futbola akadēmiju Latvijā, gan uz laukuma, gan ārpus tā.

Vesela, fiziski, garīgi un emocionāli attīstīta personības veidošana, kura ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda presonības veidošanā;
Piesaistīt arvien vairāk bērnus un dot iespēju nodarboties ar futbolu visiem bērniem, kuri to vēlas;
Veicināt futbola popularitāti Latvijas Republikā;
Futbola lomas nostiprināšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
Profesionālās ievirzes sporta izglītības futbola programmas izstrāde un sistemātiska pilnveidošana;
Audzināt augstas klases futbolistus;
Dalība dažāda līmeņa sacensībās, pasākumos un aktivitātēs;
Dažāda līmeņa sacensību un citu sporta aktivitāšu, pasākumu organizēšana;
Futbola treneru apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanas sekmēšana;
Atbilstoša sporta un futbola kompleksa izveidošana un uzturēšana;
Organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, institūcijām, uzņēmumiem, privātpersonām, pašvaldībām u.c. 

Atbildība:
Mēs esam atbildīgi par savu individuālo un kolektīvo spēju izmantošanu un attīstību, lai sasniegtu izcilus rezultātus gan indivīdam, gan sabiedrībai.
Cieņa:
Mēs izrādām cieņu pret citu vērtībām, tiesībām un vajadzībām, un ņemam vērā katras personas sniegto daudzveidību neatkarīgi no kultūras, orientācijas, rases, klases vai dzimuma.
Profesionālisms:
Mēs pildām savus pienākumus būt līderiem mūsu profesionālajā disciplīnā, piemērojot labāko praksi zinātniski, rūpīgi un apņēmīgi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non atque temporibus accusantium tempora quas unde, voluptates adipisci provident? Accusantium eligendi similique distinctio est vel magnam tempora, maiores ipsum odio ducimus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

Sekojiet mums arī sociālājos tīklos